Disclaimer en Privacy Policy

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De onderstaande voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op consumenten die Concert-Nederland.nl gebruiken. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Concert-Nederland.nl behoudt zich het recht om de voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de voorwaarden zijn gewijzigd. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.


Aankopen via Concert-Nederland.nl

Concert-Nederland.nl verkoopt zelf géén tickets maar is een vergelijkingswebsite, die alleen maar de tickets laat zien van de bij ons aangesloten ticketaanbieders. Concert-Nederland.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending. Voor vragen met betrekking tot bijvoorbeeld betalingen en leveringen dient u contact op te nemen met de desbetreffende ticketaanbieder.


Informatie op de website

De informatie die wij op deze website tonen wordt verstrekt door de verschillende ticketaanbieders. Wij kunnen daardoor geen garanties geven over de volledigheid en juistheid van deze informatie. Concert-Nederland.nl is zich volledig bewust van haar taak en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website toch onvolledige en/of onjuiste informatie bevatten. Concert-Nederland.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie aan Concert-Nederland.nl gelinkte websites. Op het moment dat u informatie tegenkomt die volgens u onvolledig dan wel onjuist is, verzoeken wij u vriendelijk dit te mailen naar: info@concert-nederland.nl.


Links van en naar Concert-Nederland.nl

Concert-Nederland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Concert-Nederland.nl de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.


Intellectuele eigendomsrechten

Concert-Nederland.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Op alle ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen rust het auteursrecht bij Concert-Nederland.nl. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concert-Nederland.nl.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Privacy Policy

Inleiding

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Concert-Nederland.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Concert-Nederland.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Concert-Nederland.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Ons gebruik van verzamelde gegevens


Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Concert-Nederland.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Concert-Nederland.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Concert-Nederland.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies binnen onze website.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Dit is tevens mogelijk door hier te klikken.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies binnen onze website.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Onze Contactgegevens

Concert-Nederland.nl (Onderdeel van RB Internet Concepts)
Postbus 569
3720 AN Bilthoven
info@concert-nederland.nl
Copyright © 2022 Concert-Nederland.nl | Onderdeel van RB Internet Concepts